Виховна робота

Головною метою ліцею є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Пріоритетні напрямки виховної діяльності та їхня мета:

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (національно-патріотичне, громадянське виховання)

Мета: виховання патріотичної свідомості, формування національної гідності, любові до землі свого народу.

 • Ціннісне ставлення до мистецтва (художньо-естетичне виховання)

Мета: розвиток інтересу до культури рідного краю, виховання естетичного смаку, відчуття прекрасного.

 • Ціннісне ставлення до себе (фізичне виховання)

Мета: виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян , формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

 • Ціннісне ставлення до природи (еколого-натуралістичне виховання)

Мета: розвитокзнань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи.

 • Ціннісне ставлення до людей (привентивне виховання, правове виховання)

Мета: формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів таформування навичок безпечних статевих стосунків удітей таучнівської молоді.

 • Ціннісне ставлення до праці (професійна орієнтація та до профільна підготовка)

Мета:формування в учнів ставлення до себе як суб'єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху;

 • Ціннісне ставлення до людей (сімейне виховання)

Мета: підготовка покоління, яке підростає, до дорослого, сімейного життя

 • Робота з батьками.

Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань:

 • · Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів.
 • Виховання духовної культури учнів.
 • Виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.
 • Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.
 • Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті.
 • Підтримка та укріплення шкільних традцій,що сприяють створенню класного колективу.
 • Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активнсті і культури розумової праці.
 • Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря.
 • Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я.
 • Формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою.
 • Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти кожному знайти справу до душі.
 • Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.
 • Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.
 • Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.
 • Зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями.
 • Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет.
 • Доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті обладнано куточки державної символіки. Класні керівники зі своїми учнями проводять тематичні виховні години і заходи національно-патріотичного спрямування: вечори, присвячені життю і творчості видатних українських діячів, письменників і поетів, зустрічі з учасниками національно-визвольної боротьби українського народу, відзначення свята Покрови, річниці ЗУНР, свята Миколая, різдвяні вертепи, випуск класних газет, приурочених до визначних подій держави, тощо.
Щопонеділка, а також у певні дати, проводиться виконання Державного гімну України та підняття Державного Прапора України. Проводяться виховні години, які носять інформативний характер або присвячені визначним датам народного та історичного календаря. Під час канікул здійснюються краєзнавчі екскурсії.
Значну увагу приділяється формуванню у учнів здорового способу життя, попередженню різних форм травматизму, спортивно-масовій роботі. Систематичними стали заходи: «Увага! Діти на дорозі» (вересень), протипожежної безпеки, статевого виховання, Тижні здоров’я. Було проведено ряд виставок малюнків, плакатів, газет, конкурси рефератів,творів. Для проведення заходів залучаємо спеціалістів різних громадських та державних організацій.
Педагогічний колектив ліцею проводить роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними напрямками роботи з цього питання є профілактичні бесіди з учнями, індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків з занять, до девіантної поведінки. Для проведення лекцій та бесід з учнями запрошуються спеціальні гості.
У ліцеї двічі на рік проводяться Тижні правових знань.
Заступником директора з виховної роботи, шкільним психологом , класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями з метою профілактики правопорушень, контролюється відвідування учнями уроків, ведеться щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями з девіантною поведінкою.
У ліцеї розроблені і проводяться комплексні заходи щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі.
Велика увага приділяється вихованню у молоді співчуття та милосердя. З цією метою учні брали участь у благочинному проєкті "Книжковий привіт зі Львова" , благочинній акції «Миколай тебе не забуде», благодійному осінньому ярмарку.

Ефективність виховної роботи є найвищою за умови співпраці педагогічного колективу та батьківської громади.

Кiлькiсть переглядiв: 101